SCHRIJVEN

Schrijven


"Schrijven is zoals ademen. En poëzie schrijven is je adem inhouden.

Altijd opnieuw denken dat het laatste gedicht geschreven is, tot er zich andermaal

een moment aandient waarop je de slaap niet vatten kunt, terug opstaat en in één ruk

schrijft wat je anders 's morgens zou zijn vergeten. Toch in die exacte woorden.

Schrijven is telkens variërende exacte woorden. Dat. "